كل عناوين نوشته هاي داش مسعود

داش مسعود
[ شناسنامه ]
ديوار ِ تنهايي ...... چهارشنبه 96/5/25
يادمان ندادند ...... سه شنبه 96/3/9
مي بينم ...... شنبه 96/1/12
تناقض ِ مُبهم ...... دوشنبه 96/1/7
نوشته اي که تمام شد ...... يكشنبه 96/1/6
دل گرمي ...... پنج شنبه 95/11/21
خوبيم ما ...... شنبه 95/11/2
خستگي ...... چهارشنبه 95/10/15
دلتنگ ِ دلتنگي ...... جمعه 95/9/26
دلتنگي يعني تو ...... دوشنبه 95/9/15
شاعر ...... يكشنبه 95/9/7
چشيدن و سادگي ...... شنبه 95/7/24
  ==>   ليست آرشيو شده ها